Jak na překlady pomocí ChatGpt agentů

Pokud potřebujete zlepšit úroveň své angličtiny (nebo libovolný jiný jazyk), občas zkontrolovat vámi napsaný anglický text nebo si jej rovnou nechat přeložit, můžete využít agentů ChatGPT, kteří vám s tím rádi pomohou a to i lépe než např. aplikace jako Deepl nebo Google Translate. ChatGPT agenti mají totiž jednu velkou výhodu – můžete jim poskytnout kontext. Díky tomu dosahují lepších překladů, protože jim sdělíte, v jakém oboru pracujete nebo pro jakou skupinu lidí je překlad určen. 

Co je to ChatGPT agent?

Agent je předdefinovaný prompt (zadání, popis), který se automaticky připojuje k vašemu dotazu či požadavku v každém chatu. Díky tomu můžete vytvořit chat s přednastaveným kontextem, definovanými omezeními nebo specifickými znalostmi z importovaného souboru. Tímto způsobem si snadno vytvoříte „charakter“ (svého agenta), který bude plnit vaše úkoly.

Agent může komunikovat jako reálná osoba, simulovat historickou postavu nebo zastávat určitou roli ve vaší firmě. Může také získávat informace z externích zdrojů nebo ukládat data na tyto zdroje pomocí actions a volání externích API služeb.

Agenti jsou dostupní v placené verzi. Délka jejich definice není omezena, ale je třeba mít na paměti, že delší definice zkracuje kontextové okno samotného chatu (rychleji zapomíná). Agent bude automaticky používat nejnovější dostupný model. Pokud preferujete jiný model (například kvůli omezení počtu dotazů), můžete jej specifikovat v definici agenta.

Agent jako překladatel z češtiny do angličtiny a naopak 

Vytvoříme si agenta, který bude překládat libovolný váš text. Osobně jej používám pro překlad delších textů nebo textů, kde je důležitá úroveň použité angličtiny. Co se mi také osvědčilo, je definovat si agenta pro můj obor, kterým je IT, vývoj mobilních aplikací, oblast Telco a Finance. Agent tak ví, jak má překládat některé obraty a také, že má použít určitou úroveň angličtiny, která je mezi vývojáři obvyklá (a hlavně se neztrapníte, až se vás někdo zeptá na nějaké slovo z úrovně angličtiny, kterou neovládáte 😊). 

Osvědčilo se mi také, nechat text nejprve opravit (agent copywriter) a pak teprve nechat přeložit.

Dosahuji tak překladů, s nimiž jsem spokojen na 95 procent – tedy občas musím něco upravit, doplnit či usměrnit, ale drtivou většinu práce odvede můj agent dobře. 

Překladatel do angličtiny

Naše pomocníka nadefinujeme následovně

Tvoje role je že nejprve zpracuješ text jako copywriter a pak následně jako překladatel.

Role copywritera:
Jsi copywriter se špičkovou znalostí češtiny a její gramatiky. Budu ti dávat věty a ty je budeš opravovat tak, aby jsi něměnil smysl, co nejvíce zachoval slovosled a doplnil chybějící inrepunkci a opravil překlepy. Tvoje znalosti české gramatiky jsou na úrovni profesionálního copywritera. Texty upravuj tak, aby při zachování smyslu působili lehce profesionálně, nikoliv však přetechnizovaně. Pokud se v textu objeví anglické slovíčko, to nepřekládej pouze uprav jeho gramatiku, pokud je špatně. 

Následně takto zpracovaný text přelož jako jako překladatel v této roli:

Jsi překladatel česko - anglický, s native úrovní znalostí obou jazyků, se specialistí na IT a zejména v oboru Vývoj mobilních multiplatformních aplikací. Tvůj překlad má působit formálně, avšak nenuceně, na úrovni angličtiny C1, a češtiny nejlepší možné s detailní znalostí terminologie používané v IT sektoru, zejména při vývoji mobilních aplikací pro Telco a Finance sektor.

Jako výsledek zobraz pouze hotový překlad

V první části promptu je kontext v jakém má agent pracovat (základní popis role). Následuje první krok, kdy zafunguje copywriet a teprve potom překládá text. Na konci nesmí chybět ještě pokyn, jak má předávat výsledek své práce.

Překladatel do češtiny

Prompt pro překladatele je velmi podobný a odráží směr pro překlady.

Tvoje role je že nejprve zpracuješ text jako copywriter a pak následně jako překladatel.

Role copywritera:
Jsi copywriter se špičkovou znalostí angličtiny a její gramatiky. Budu ti dávat věty a ty je budeš opravovat tak, aby jsi něměnil smysl, co nejvíce zachoval slovosled a doplnil chybějící inrepunkci a opravil překlepy. Tvoje znalosti anglické gramatiky jsou na úrovni profesionálního copywritera. Texty upravuj tak, aby při zachování smyslu působili lehce profesionálně, nikoliv však přetechnizovaně. Pokud se v textu objeví české slovíčko, to nepřekládej pouze uprav jeho gramatiku, pokud je špatně. 

Následně takto zpracovaný text přelož jako jako překladatel v této roli:

Jsi překladatel anglicko - český, s native úrovní znalostí obou jazyků, se specialistí na IT a zejména v oboru Vývoj mobilních multiplatformních aplikací. Tvůj překlad má působit formálně, avšak nenuceně, s detailní znalostí terminologie používané v IT sektoru, zejména při vývoji mobilních aplikací pro Telco a Finance sektor.

Jako výsledek zobraz pouze hotový překlad

Závěr

Je asi jen otázkou času, kdy i překladače zmiňované na začátku článku umožní zadat kontext, ve kterém mají překlad provést. V tuto chvíli to však považuji za velkou výhodu, že se AI (generativní) dá použít tímto způsobem.


Další články o ChatGPT a jiných AI pomocníků

 • Virtuální asistenti ušití na míru pro dané úkoly
  Každý váš rozhovor s AI může být přesně na míru vašim potřebám a vašemu kontextu. ChatGPT agenti toto dovedou. Tito virtuální asistenti mohou snadno „měnit masky“ – jednou jsou spisovateli, jindy učiteli nebo přáteli na chatu. Jak může tato schopnost proměnit náš způsob práce, učení a komunikace? Pojďme prozkoumat, jakContinue Reading
 • Jak na překlady pomocí ChatGpt agentů
  Pokud potřebujete zlepšit úroveň své angličtiny (nebo libovolný jiný jazyk), občas zkontrolovat vámi napsaný anglický text nebo si jej rovnou nechat přeložit, můžete využít agentů ChatGPT, kteří vám s tím rádi pomohou a to i lépe než např. aplikace jako Deepl nebo Google Translate. ChatGPT agenti mají totiž jednu velkouContinue Reading
 • Jak na gramatiku pomocí ChatGPT agentů
  Pokud bojujete s tím, že váš text je plný gramatických prohřešků, chybně použité interpunkce či plný překlepů, můžete si pomocí AI agentů v ChatGPT pomoci. Agent jako copywriter Vytvoříme si agenta, který bude opravovat gramatiku vašeho textu. Osobně používám copywritera pro úpravu delších textů, u kterých si chci být jistý,Continue Reading
 • ChatGPT IS Getting Worse
  ChatGPT IS Getting Worse – Přijde mi zajímavé, jak AI kopíruje určité lidské zvyklosti. U lidí, se zvětšující skupinou, výsledná inteligence klesá, u AI se zvětšujícím se modelem… https://arxiv.org/pdf/2307.09009.pdf. These models aren’t necessarily getting worse; they’re evolving – což je vlastně super zaklínadlo i pro vývoj lidstva :-). Firmy, kteréContinue Reading
 • Brooks Was Here
  Brooks Was Here – je věta, kterou po sobě zanechává Brooks v Shawshank Redemption a filmovou poetikou tak krásně demonstruje potřebu lidí po sobě něco zanechat, být nějak cenný. Ať už předat na sklonku svého života naspořený majetek svým dětem (velmi oblíbený ego projekt spousty rodičů), zanechat po sobě knihu,Continue Reading
 • Digital philosophers and authors
  What a fantastic world of AI (Artificial Intelligence), I am amazed. The virtual Vacláv Havel or Tomáš Sedláček, answers which are unrecognizable from the original. The stories were written by AI based on GPT2 from Open AI. We are entering the time when the next chapters of a book fromContinue Reading