Medtronic.com (2016 – Certicon, a.s., 3 měsíce)

 • informační system pro  US medicínskou společnost Medtronic.com
 • práce na: vývoj systému dle zadání
 • použité technologie:  C#, ASP NET MVC (Razor), MSSQL, Entity Framework, DI – Structure Map, TFS, Windows Service, TypeScript, SpecFlow UnitTesting

 Informační systémy holdingu NetBrokers (2013-2015)

NetBrokers (www.netbrokersholding.cz) je holding firem, jehož součástí je ePojisteni.cz, Tarifomat.cz, Elephant Orchestra a skupina dalších firem. Holding využívá několik informačních systému, z nichž jsem se nejvíce podílel na EOIS – Elephant Orchestra Information System a na systému ePojisteni.cz. Oba systémy jsou rozsáhlé IS obsahující stovky služeb a komunikujícíc s desítkami jiných služeb.

ePojisteni.cz – IS (2013 – NetBrokers)

 • informační systém ePojisteni.cz pokrývající správu klientů sjednávajících si povinné a havarijní pojištění, pojištění majetku a cestovní pojištění.
 • práce na: součást vývojového týmu, později team leader, scrum master, CTO
 • použité technologie: C#, ASP NET MVC, MSSQL, LinqToSql, Git, Resharper, WebApi, Integrační testy (Watin)

EOIS – TeleUspory (2013, 2014 – NetBrokers)

 • informační systém zajišťující provoz virtuálního operátora kompletní správa klientů včetně životního cyklu klienta u operátora
 • kompletní billing (faktury, banka) a technické pozadí operátora (ve spolupráci s GTS – TMOBILE)
 • obsahuje CRM modul – redakční systém – pro generování stránek www.teleuspory.cz) je součástí (modulem) EOIS
 • práce na: analýza, řízení a podílení se na vývoji systému
 • použité technologie: C#, ASP NET MVC (Razor), MSSQL, Entity Framework – CF, DI – Windsor Castle, Git, Rabbit MQ, TeamCity, Resharper, Windows Service, Quartz, Automapper, UnitTesting, Integrační testy (Selenium), WebApi

EOIS – Tarifomat (2015 – NetBrokers)

 • informační system pro Tarifomat.cz je součástí (modulem) EOIS
 • práce na: analýza, řízení a podílení se na vývoji systému
 • použité technologie: C#, ASP NET MVC (Razor), MSSQL, Entity Framework – CF, DI – Windsor Castle, Git, Rabbit MQ, TeamCity, Resharper, Windows Service, Quartz, Automapper, UnitTesting, Integrační testy (Selenium), WebApi

Grantový systém CZU (2011-2012)

Grantový systém České zemědělské univerzity v Praze – internetová aplikace pro podávání, zpracování a evidenci grantových přihlášek pro ČZU. Systém pokrývá všechny oblasti životního cyklu grantové přihlášky a to od podávání projektů, příjmu, oponování, grantové komise, psaní průběžných a závěrečných zpráv, oponování závěrečných zpráv, importu výsledků z intranetu ČZU ..atd. Systém je vystavěn modulárně a umožňuje pomocí administrace měnit i zásadní parametry jednotlivých soutěží. Jednotlivé části a nastavení lze měnit “online“ za běhu aplikace.

 eProjekt – webová aplikace, která slouží pro zpracování a odevzdání návrhu projektu do veřejné soutěže výzkumu a vývoje

 • poprvé nasazeno na MZE (2011) – KUS, dvoustupňová veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2012.
 • aplikace obsahuje evidenci projektů, jejich sdílení, tisky, kontrolní mechanismy
 • použité technologie: .NET 4.0, ADO.NET Entity framework

 MZe – ePřínosy (2010) internetová aplikace pro Ministerstvo zemědělství

 • www.eprinosy.cz
 • slouží k sledování a vyhodnocování přínosů výsledků projektů výzkumu MZe
 • sběr dat od uživatelů (včetně kontrolních a schvalovacích mechanismů) a jejich následné přehledné reportování
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, LINQ, Ellyo Framework

TA ČR – Technologická agentura České Republiky (2010,2011)

 • www.tacr-vyzkum.cz (již ukončeno)
 • internetová prezentace, stránky veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích TA ČR
 • použité technologie: redakční systém Ellyo Web Portál (ellyo.cz)

Vavin.cz (2011) – portál pro vědeckou komunitu, www.vavin.cz

Portál zabývající se Vědou a Výzkumem v ČR. Obsahuje zpravodajství a blogy

 • použité technologie: redakční systém Ellyo WebPortál (ellyo.cz)

NKU – Autoprovoz (2011), Nejvyšší kontrolní úřad

 • evidenční intranetová aplikace pro organizování autoprovozu NKU
 • analýza, vývoj BS vrstvy, řízení celého vývoje
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, LINQ, Ellyo Framework

Převleč.cz – prezentace + databáze (2010-2013)

Projekt výzkumu, vývoje a inovací VG20102014042 – Informační přehled o železničních přejezdech mimo železniční síť Správy železniční dopravní cesty.

Domov těchobuz (2010) – Oficiální stránky ÚSP Těchobuz – Ústavu sociální péče pro mentálně postižené, http://www.usptechobuz.cz/

 • použité technologie: redakční systém Ellyo Web Portál (ellyo.cz)

ÚZEI – dotazník půda (2010),  www.dotaznikpuda.cz

 • internetová aplikace vytvořena pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • slouží pro sběr a kontrolu dat ke sledování jednotlivých půdních bloků v rámci projektu QH72257
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, Ellyo Framework

 Internetové prezentace (2010) – implementace Ellyo Framework

 • www.tacr-vyzkum.cz, stránky veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích Technologické agentury ČR

 VÚPP – informační systém (2010) pro Výzkumný ústav potravinářského průmyslu

 • evidence výsledků výzkumu, projektů, osob a dalších registrů nutných k předání výsledků RIV, systém je připraven na uživatelské přidávání dalších typů záznamů a měnění stávajících, změna nastává 1x do roka.
 • 100% otevřený a pružný systém umožňující uživatelsky měnit strukturu ukládaných informací
 • systém umožňuje libovolně vytvářet uživatelské přehledy a tiskové sestavy.
 • kompletní analýza, řízení a podílení se na vývoji
 • použité technologie: c#, aspx, ajax, MSSQL, Ellyo Framework

VÚRV – informační systém (2009-2010)

 • rozsáhlý informační systém vytvořený pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • evidence projektů a výsledků výzkumu, osob, firem a dalších registrů
 • obsahuje schvalovací workflow, složitý systém práv a rolí, vlastní generátor sestav
 • kompletní analýza, řízení vývoje
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, Ellyo Framework

Internetové prezentace (2007, 2008) – implementace Ellyo Framework

NKU – iŠkolení (2008, 2011), Nejvyšší kontrolní úřad

 • informační systém pro školení
 • analýza a vývoj BS vrstvy, řízení vývoje prezentační vrstvy
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, Ellyo Framework

 Infobanka – informační portál pro Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství (2007, 2008)

Enviport.cz – internetový portál, www.enviport.cz  (2007)

 • rozsáhlý internetový portál, zpravodajství, redakce, uživatelské blogy a weby
 • kompletní analýza a řízení vývoje
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, Ellyo Framework

 eRIV – (2007, 2008, 2009, 2010)

 • evidence výsledků výzkumné činnosti pro Ministerstvo Zemědělství (NAZV)
 • kompletní analýza a vývoj
 • www.eriv.cz
 • použité technologie: c#, aspx, xml, WS, WinForms, MSSQL, Ellyo Framework

 PUV – internetová evidenční aplikace pro Ministerstvo dopravy a zemědělství (NAZV)

 • aplikace pro podávání informace poskytovateli o tom, zda a jak jsou plněny jednotlivé etapy PUV  – postupně nasazeno na celkem 3 ministerstva
 • kompletní analýza a vývoj
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL

 NKU – rezervační systém (2007), Nejvyšší kontrolní úřad

 • rezervační systém míst na školeních a prostorů
 • kompletní analýza a vývoj
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, LDAP, Ellyo Framework

 NKU – dotazníkový systém (2007), Nejvyšší kontrolní úřad

 • aplikace na tvorbu a generování dotazníků
 • kompletní analýza a vývoj
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, Ellyo Framework

 Ellyo Framework (2007 – dosud)

 • aplikační framework, redakční systém, portálový systém
 • více viz. ellyo
 • kompletní analýza a vývoj
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL

NKU – Telefony a analýza ISA logů (2006, 2007, 2011)

 • internetová aplikace pro analýzu ISA a telefonních logů (Nejvyšší kontrolní úřad)
 • kompletní analýza a vývoj
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL, LINQ

 RPS – evidence projektů a služeb (2007)

 • informační systém pro Ministerstvo dopravy  ČR
 • kompletní informační systém řízení potřeb organizace, tj. evidence a řízení požadavků útvarů organizace, rozhodovací proces o požadavcích a veřejných zakázkách, zpracování a evidence smluv, evidence a řízení projektů a evidence faktur
 • kompletní analýza a vývoj
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL

 www.naseeva.cz (2007)

 • tlustý klient
 • použité technologie: c#, MSSQL, ClickOnce

 www.mujZpravodaj.cz (2006-2013)

 • internetový portál – RSS agregátor zpravodajství s rozesíláním novinek (osobní projekt)
 • kompletní analýza a vývoj
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL

 www.klatt.cz  (2006)

 • internetová prezentace a eShop f. Klatt s.r.o. (vlastní engine)
 • kompletní analýza a vývoj
 • použité technologie: c#, aspx, MSSQL

IS-SOD (2005)

 • informační systém Státního odborného dozoru (Ministerstvo dopravy)
 • vytvoření business vrstvy, práce na objektovém a datový modelu
 • použité technologie: c#, MSSQL, T-SQL, UML

 www.LiveTip.cz (2004 – 2005)

 • systém pro sázkovou kancelář (není nasazeno)
 • vytvoření business vrstvy, práce na objektovém a datovém modelu
 • použité technologie: c#, MSSQL, T-SQL, UML

 www.vascoyacht.com (2004)

 • rezervační systém pro jachting (již zrušeno)
 • kompletní vytvoření systému Vasco
 • použité technologie: c#, aspx, WS, Oracle, MSSQL, PL-SQL

 www.hoteltime.cz (2003 – 2005)

 • systém on-line rezervace kapacit hotelových zařízení
 • práce na celém projektu
 • použité technologie: c#, WinForms, vb, Oracle, aspx, WS, PL-SQL

 www.ebanka.cz (2004)

 • práce na PL-SQL funkcích a prezentační vrstvě pro CRM systém banky
 • použité technologie: PL-SQL, c#, aspx

www.teetime.cz (2003, 2005)

 • golfový rezervační systém
 • práce na prezentační vrstvě projektu
 • tvorba tlustého klienta
 • použité technologie: c#, vb, aspx

 www.ctgroup.cz

 • práce na obecných službách pro CT-Group a.s.
 • NTFM (2003) – služba umožňující komunikaci klient-systém formou SMS a E-mail použité technologie: c#, Oracle, www.MobilChange.cz
 • PaymentGate (2004) – knihovna pro online platby přes Muzo a.s. (3D-Secure)
 •                         použité technologie: c#
 • JamesMaster (2004 – 2005) – program na analýzu záznamu uloženém v obecném datovém modelu

 www.naseeva.cz (2003)

 • informační systém pro kiosky
 • práce na jednotlivých částech systému
 • použité technologie: c#, Oracle, XML, ASMX

 VideoData (1999-2002)

Contact Administrator (1999-2002)