Brooks Was Here – je věta, kterou po sobě zanechává Brooks v Shawshank Redemption a filmovou poetikou tak krásně demonstruje potřebu lidí po sobě něco zanechat, být nějak cenný. Ať už předat na sklonku svého života naspořený majetek svým dětem (velmi oblíbený ego projekt spousty rodičů), zanechat po sobě knihu,Continue Reading

Ztraceno v minulosti .. musím si Koubka zase někdy poslechnout Milujme co přicházía ne to co jsme si přáliPřání je dušička prchavábublinka do vodováhy Dušička prchaváco snadno vytěkákdyž dech zatajíštak pustí tě ode dna Milujme co přicházía ne to co jsme si přáliPřání je malá planetakterou vidíme v dáli SchovanáContinue Reading